hiennv1975

hiennv1975

(NGUYEN VAN HIEN)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 173.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 38.1km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 61.9km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 160.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 142.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 279.4km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 187km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 187km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 243.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành