hiennv1975

hiennv1975

(NGUYỄN VĂN HIỂN)

Tổng số km đã chạy: 140km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Xuân ấm cho em

Xuân ấm cho em

 • Kết quả: 66.8km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 33.2km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 22.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 195.3km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 160.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 142.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 195.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 279.4km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 187km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 187km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 243.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 503.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 140.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 225.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 118.9km / 60km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành