Thanh Ngan Nguyen

Thanh Ngan Nguyen

(Nguyễn Thanh Ngân)

Tổng số km đã chạy: 1335km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Run for Vaccine 21km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 85.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 94.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 168.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 266.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 266.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 360.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa