Dinh Xuan An

Dinh Xuan An

(XUAN AN _ DHG)

Tổng số km đã chạy: 748km

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 116km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km
Huy chương Sharing Together 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 180.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 16.7km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 83.3km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 126.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 124km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 181.4km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 128km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 128km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 200.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành