Phạm Thảo

Phạm Thảo

(Thao P)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km
Huy chương Sharing Together 10km
Huy chương Walking in love 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Còn 3km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 59.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 141.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 146.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 226.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 146.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 17.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 124.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành