Nguyen Hong Cuong

Nguyen Hong Cuong

(Cuong-SUEZ)

Tổng số km đã chạy: 1245km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 162.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 179.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 41.7km / 100km
 • Còn 58.3km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 102.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 100.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 63.8km / 100km
 • Còn 36.2km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 59.6km / 100km
 • Còn 40.4km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 79.2km / 100km
 • Còn 20.8km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 133.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 107.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành