Đặng Minh Nhật

Đặng Minh Nhật

(dangminhnhat1982)

Tổng số km đã chạy: 117km

Thành tích

Huy chương Sharing Together 42km

Huy chương chứng nhận Runner hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Sharing Together 42km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 51.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 64.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành