Viên Thế Khánh Toàn

Viên Thế Khánh Toàn

(Médoriste)

Tổng số km đã chạy: 238km

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 159.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 0km / 64km
  • Còn 64km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 50.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 27.8km / 100km
  • Còn 72.2km nữa