Viên Thế Khánh Toàn

Viên Thế Khánh Toàn

(Médoriste)

Tổng số km đã chạy: 327km

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km
Huy chương Sharing Together 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 64km
 • Còn 64km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 50.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 27.8km / 100km
 • Còn 72.2km nữa
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 178.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 66.6km / 100km
 • Còn 33.4km nữa
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 3.9km / 60km
 • Còn 56.1km nữa