Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

(Kiên Trần)

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km
Huy chương Sharing Together 150km
Huy chương Walking in love 42km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 105.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 197.6km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 42.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 101.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành