Trần Minh Hoàng

Trần Minh Hoàng

(HoangTM)

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 31.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 21.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 10.9km / 21km
  • Còn 10.1km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 14.2km / 21km
  • Còn 6.8km nữa