Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

(Mr. HAPPY)

Tổng số km đã chạy: 157km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Ride safe, stay safe 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 22.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 22.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 12.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 36.1km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 10.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 171.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành