Lương Văn Bình

Lương Văn Bình

(Bình Linhcom)

Tổng số km đã chạy: 399km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 399.3km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành