Hoàng Văn Tám

Hoàng Văn Tám

(batmenhp)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 18.5km / 20km
 • Còn 1.5km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 63.2km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 100.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 42.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 100.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 100.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 100.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 122.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 56.9km / 100km
 • Còn 43.1km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 11.6km / 42km
 • Còn 30.4km nữa