Hoàng Văn Tám

Hoàng Văn Tám

(batmenhp)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km