Hoàng Quang Thịnh

Hoàng Quang Thịnh

(Thịnh)

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 3km
  • Còn 3km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 52.1km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành