Khang Nguyễn

Khang Nguyễn

(Alex Nguyen )

Tổng số km đã chạy: 1022km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 1000km

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 1022.2km / 1000km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành