Trương Huy Vũ

Trương Huy Vũ

(Huy Vũ)

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 58.5km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 41.5km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 80.8km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành