Ngữ Phạm

Ngữ Phạm

(Phạm Ngữ)

Tổng số km đã chạy: 183km

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 80.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 99.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành