Anh Tuấn Đỗ

Anh Tuấn Đỗ

(Tuấn Đỗ)

Tổng số km đã chạy: 308km

Thành tích

Huy chương Run for Pride 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 22.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 76.2km / 100km
  • Còn 23.8km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 155km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa