Nam Nguyen

Nam Nguyen

(namnewstyle)

Tổng số km đã chạy: 380km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 131.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 249.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành