Thái An - PCBT

Thái An - PCBT

(Thái An)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 39.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 17km / 21km
  • Còn 4km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 21.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 22.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành