ptnam95bmt

ptnam95bmt

(Nam Phan)

Tổng số km đã chạy: 160km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 9.7km / 100km
  • Còn 90.3km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 60.2km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 122.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành