Lê Cao Phước Tiên

Lê Cao Phước Tiên

(Phước Tiên)

Tổng số km đã chạy: 101km

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 90.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 10.6km / 42km
  • Còn 31.4km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 90.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành