Nguyen Ban

Nguyen Ban

(Nguyen Ban)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 21.9km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành