vovannhanh81

vovannhanh81

(Nhanh vo)

Tổng số km đã chạy: 340km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Run for Pride 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 44.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 105.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 46.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 43.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành