Trần Như Minh Hằng

Trần Như Minh Hằng

(Minh Hằng CCL)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Ride safe, stay safe 50km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 77.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 112.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 123.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 65.7km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành