Nguyễn Minh Sang

Nguyễn Minh Sang

(Hamlet Nguyễn )

Tổng số km đã chạy: 305km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 113.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 253.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành