Anh Dang

Anh Dang

(Anh Dang)

Tổng số km đã chạy: 680km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 161.5km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 300.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 339.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 0km
  • Còn 0km nữa