Lê Thị Thanh Kim Huệ

Lê Thị Thanh Kim Huệ

(Lê Thị Thanh Kim Huệ)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km
Huy chương Walking in love 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 72km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 34.1km / 34km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 51.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 4.3km / 10km
 • Còn 5.7km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 96.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 96.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 103.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 94.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 21.8km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành