Nguyễn Trọng Nhân Thiện

Nguyễn Trọng Nhân Thiện

(Nhan Thien)

Tổng số km đã chạy: 263km

Thành tích

Huy chương Run for Pride 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 5.2km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 118.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 39.8km / 42km
  • Còn 2.2km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 106.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành