Hoàng Nguyễn Bảo Long

Hoàng Nguyễn Bảo Long

(HoangNguyenBaoLong)

Tổng số km đã chạy: 681km

Thành tích

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 681km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành