Lâm Nhật Hải

Lâm Nhật Hải

(Lam Hai)

Tổng số km đã chạy: 625km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 500km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 500km

Huy chương Ride safe, stay safe 500km