Nguyễn Vương Toán

Nguyễn Vương Toán

(Nguyễn Vương Toán)

Tổng số km đã chạy: 448km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 5.6km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 36.4km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 113km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 50.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 120.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 51.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 112.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành