Phạm Văn Tâm

Phạm Văn Tâm

(Phạm Văn Tâm)

Tổng số km đã chạy: 121km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 121km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 135.5km / 2000km
  • Còn 1864.5km nữa