Nguyễn Văn Thông

Nguyễn Văn Thông

(Nguyễn Văn Thông)

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride safe, stay safe 50km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 60.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 61.8km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành