Nguyễn Văn Tập

Nguyễn Văn Tập

(Nguyễn Văn Tập)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 72km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành