Trần Trung Thuận

Trần Trung Thuận

(Trung Thuận)

Tổng số km đã chạy: 608km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 500km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 500km

Huy chương Ride safe, stay safe 500km