Phạm Đình Điểu

Phạm Đình Điểu

(Pham Dinh Dieu)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Ride safe, stay safe 50km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 200.8km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 70.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 72.1km / 100km
 • Còn 27.9km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 102.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 116.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 54.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành