Trần Hạnh

Trần Hạnh

(Trần Phương Hồng Hạnh)

Tổng số km đã chạy: 239km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 189.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 70.3km / 100km
  • Còn 29.7km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 238.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành