Vo Cuong

Vo Cuong

(Cuong Vo)

Tổng số km đã chạy: 313km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Ride safe, stay safe 50km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 101km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 101km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 229km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 313km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 80.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành