Trần Văn Nho

Trần Văn Nho

(Trần Văn VNPT)

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 1000km

Huy chương Ride safe, stay safe 1000km
Huy chương Sharing Together 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km
Huy chương Vượt lên chính mình
Huy chương Ride To Inspire 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride to inspire

Ride to inspire

 • Kết quả: 185.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 1888.9km / 1000km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 523.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 16km / 100km
 • Còn 84km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 230.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 231.9km / 60km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành