dangtien792002

dangtien792002

(Tien Dng)

Tổng số km đã chạy: 523km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 500km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 500km

Huy chương Ride safe, stay safe 500km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 523.4km / 500km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành