Thái Trọng Kha

Thái Trọng Kha

(Kha Thái BMT)

Tổng số km đã chạy: 106km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 106.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành