Trương Quang Huy

Trương Quang Huy

(HUYQUANG)

Tổng số km đã chạy: 531km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 300km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 300km

Huy chương Ride safe, stay safe 300km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 530.6km / 300km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành