Trần Hải Nam

Trần Hải Nam

(Nam Tran)

Tổng số km đã chạy: 346km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 337.5km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành