Khang Đặng

Khang Đặng

(Đặng Việt Khang)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 19.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 150km
  • Còn 150km nữa