Manh Hung Nguyen

Manh Hung Nguyen

(Nguyen Manh Hung)

Tổng số km đã chạy: 151km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 150km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Ride safe, stay safe 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 151km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành