Đỗ Thanh Hà

Đỗ Thanh Hà

(Đỗ Thanh Hà)

Tổng số km đã chạy: 1274km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 500km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 500km

Huy chương Ride safe, stay safe 500km
Huy chương Ride To Inspire 500km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 683.6km / 500km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride to inspire

Ride to inspire

  • Kết quả: 590.6km / 500km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành