Nguyen Hoai

Nguyen Hoai

(Nguyen Hoai)

Tổng số km đã chạy: 109km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 109.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 109.7km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành