Phạm Nguyễn Viết Hưng

Phạm Nguyễn Viết Hưng

(HungCT)

Tổng số km đã chạy: 158km

Thành tích

Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Huy chương chứng nhận Rider hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Ride safe, stay safe 50km