phạm ngọc sơn

phạm ngọc sơn

(sơn )

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 60.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành