Tri Nguyen Mau

Tri Nguyen Mau

(Silvers )

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 2.3km / 100km
  • Còn 97.7km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 11.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa